Att bygga hyresrätter är viktigt tycker Robert Hellgren. Det saknas bostäder i de flesta av Sveriges kommuner. För att lösa bostadsbristen krävs det också att man löser finansieringen kring bostäder. 

Det finns planlagd mark i många av Sveriges kommuner att bygg på. Robert Hellgren berättar att när man besökt kommunens så har det varit positiva signaler att bygga hyresrätter. 

Våra hus kommer vara moderna och med bra funktioner som låg energi , återvinning och miljömässiga. Robert Hellgren berättar att man har mycket smarta lösningar kring energi. När det gäller byggtiden så har man löst många viktiga logistiska frågor. 

Jag kommer jobba på att finns bra lösningar kring bostadsfrågan säger Robert Hellgren

Att bygga hyresrätter är viktigt tycker Robert Hellgren. Det saknas bostäder i de flesta av Sveriges kommuner. För att lösa bostadsbristen krävs det också att man löser finansieringen kring bostäder. 

Det finns planlagd mark i många av Sveriges kommuner att bygg på. Robert Hellgren berättar att när man besökt kommunens så har det varit positiva signaler att bygga hyresrätter. 

Våra hus kommer vara moderna och med bra funktioner som låg energi , återvinning och miljömässiga. Robert Hellgren berättar att man har mycket smarta lösningar kring energi. När det gäller byggtiden så har man löst många viktiga logistiska frågor. 

Jag kommer jobba på att finns bra lösningar kring bostadsfrågan säger Robert Hellgren

Visa fler inlägg